Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ GHI LOGTAG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ GHI LOGTAG
Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi LogTag bao gồm hướng sử dụng cài đặt phần mền LogTag Analyzer, hướng dẫn cài đặt nhiệt kế tự ghi LogTag: thiết lặp các thông số, khởi động và cách xem dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer
LogTag Analyzer dùng để cấu hình các loaih LogTag ghi nhiệt độ độ ẩm của sản phẩm và phân tích các dữ liệu ghi được.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị tự ghi MicroLogPRO II

Hướng dẫn sử dụng thiết bị tự ghi MicroLogPRO II
MicroLogPRO II là thiết bị tự ghi và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm sử dụng cho kho lạnh, kho dược phẩm, thực phẩm, phòng server...

Chức năng cảnh báo nhiệt độ bằng email của PicoLite

Chức năng cảnh báo nhiệt độ bằng email của PicoLite
PicoLite gởi cảnh báo nhiệt độ bằng email khi nhiệt độ vượt mức cho phép.

Click biểu tượng dưới để download hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi PicoLite

Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi PicoLite
PicoLite là nhiệt kế tự ghi sử dụng để ghi lại nhiệt độ trong quá trình vận chuyển hàng lạnh. PicoLite có hình dạng giống như một USB, sử dụng phần mềm DataSuite cài đặt các thông số cho PicoLite và tải dữ liệu nhiệt độ ghi được trong quá trình vận chuyển.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm DataSuite

Hướng dẫn cài đặt phần mềm DataSuite
Phần mền DataSuite sử dụng cho các sản phẩm của Fourtec. Miễn phí với các thiết bị PicoLite, MicroLite, MicroLog. Tính phí với các thiết bị DaqLink, DataNet.
Total: 6