Công ty TNHH TM DV KT An Phú Vinh - Thiết bị tự ghi và giám sát dữ liệu.

Tin Tức

Ứng dụng của thiết bị tự ghi LogTag trong chuỗi cung cấp lạnh

Chuỗi cung cấp lạnh đang chịu áp lực ngày càng tăng để thực hiện hiệu quả hơn, để đáp ứng nhu cầu của các nhà bán lẻ khổng lồ và để nâng cao lợi nhuận của tất cả các bên liên quan. Giám sát được chất lượng sản phẩm là những thách thức quan trọng đối với ngành công nghiệp này.

 

CHUỖI CUNG CẤP LẠNH

Ngày nay, sản phẩm tươi sống có nguồn gốc từ khắp thế giới. Chuỗi cung cấp lạnh đang chịu áp lực ngày càng tăng để thực hiện hiệu quả hơn, để đáp ứng nhu cầu của các nhà bán lẻ khổng lồ và để nâng cao lợi nhuận của tất cả các bên liên quan. Giám sát được chất lượng sản phẩm là những thách thức quan trọng đối với ngành công nghiệp này. Làm thế nào các nhà sản xuất và nhà cung cấp có thể đáp ứng được? Họ mong đợi những gì từ logisitics của họ?

Vấn đề quan trọng nhất của chuỗi cung cấp lạnh là kiểm soát nhiệt độ.
Ngành công nghiệp này đòi hỏi chính xác, độ tin cậy, phương tiện dễ dàng sử dụng, và chi phí tiết kiệm để xác minh rằng sản phẩm của họ đã được lưu trữ và vận chuyển ở nhiệt độ phù hợp.

Sản phẩm Nhiệt kế tự ghi LogTag cung cấp khả năng phong phú để ghi lại thời gian và nhiệt độ sản phẩm cho những chuyến đi dài. Vị trí cảm biến độc đáo của LogTag giúp đáp ứng với những thay đổi nhỏ trong nhiệt độ và chức năng cảnh báo cung cấp cho người nhận với cảnh báo tức thời khi có vấn đề về nhiệt độ. Toàn bộ dữ liệu về thời gian và nhiệt độ có thể được tải về trong vòng dưới 5 giây để phân tích chi tiết.